Helicoid prof. dr. Mariano Rocabado

Wykonana z silikonu medycznego kształtka o nazwie „Helicoid prof. MARIANO ROCABADO” jest autorskim przyrządem do ćwiczeń stawu skroniowo-żuchwowego. Uwaga! Tylko do profesjonalnego użytku przez przeszkolonych lekarzy dentystów, fizjoterapeutów, logopedów. W przypadku dodatkowych pytań proszę pisać: info@holimedica.pl.  Wykonywanie ćwiczeń bez przeszkolenia lub na własną rękę przez pacjentów niesie ryzyko zadławienia lub pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, za co sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

50.00