Czy wiecie, że obecnie możemy zbadać ruchomość stawów skroniowo-żuchwowych w obiektywny sposób? Do takiej oceny funkcjonowania służy nam w naszej praktyce aksjograf elektroniczny. Dzięki niemu możemy ocenić pracę żuchwy przed i po leczeniu. Co ważne jest to sprzęt medyczny, również sprawdzony w badaniach naukowych! Przy użyciu Zebrisa – aksjografu elektronicznego możemy we współpracy z lekarzami stomatologami pomagać przy projektowaniu szyn stosowanych często w leczeniu stawów skroniowo- żuchwowych. Mamy możliwość wykonania samego badania oraz sprawdzania efektów leczenia w trakcie terapii oraz po kompleksowych leczeniach. Plusem takiego badania jest zupełna obiektywizacja badania. W ścisłej współpracy ze stomatologami daje możliwość zaprojektowania szyny w bardzo dokładny sposób uwzględniając nawet kąt nachylenia guzka stawowego. Tu nic nie dzieje się „na oko”.

#zebris #holimedica #projektowanieszyn #tmj #objektywizacjabadaniastawow #holimedicasztukafizjoterapii #stawskroniowozuchwowy #wspolpracamiedzylelarzemafizjoterapeuta #aksjografelktroniczny #rozwijamysie