Witaj na Holimedica.pl

Fizjoterapia stomatologiczna.

“Towarzyszymy pacjentowi w powrocie do równowagi.”
Łukasz Kaczmarek, PT, CST-D Współwłaściciel HOLIMEDICA®

Misją HOLIMEDICA® jest utrzymywanie najwyższych standardów organizowanych przez nas szkoleń. Właśnie dlatego kadrę naukową stanowią najlepsi specjaliści wciąż podnoszący swoje kompetencje zawodowe.

  • Jesteśmy instytucją szkoleniową współpracującą z najlepszym ośrodkiem na świecie zajmującym się leczeniem stawów skroniowo-żuchwowych – Instituto Rocabado, założonym i prowadzonym przez Prof. Mariano Rocabado
  • Superwizujemy pracę naszych wykładowców
  • Nasze szkolenia są rejestrowane i punktowane przez Izby Lekarskie, nadzór merytoryczny prowadzi kierownik naukowy dr n.med. Michał Szałwiński, rejestr podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 68-000492-002-003
  • Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00024/2019
  • Na każdym szkoleniu przeprowadzamy ankiety dzięki którym możemy podnosić jakość kolejnych organizowanych przez nas szkoleń

Holimedica® oficjalną satelitą Instituto Rocabadao w Polsce.