Elżbieta Bronisz

ELŻBIETA BRONISZ, DR. N. MED., NEUROLOG
Ukończyłam II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staż podyplomowy odbyłam w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie byłam członkiem koła naukowego w dziedzinie neurologii. Specjalizację w zakresie neurologii odbywałam w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Poza pracą w zakresie oddziału szpitalnego, opiekowałam się pacjentami w Poradni Neurologicznej. Pracę badawczą, skupiającą się na analizie molekularnego podłoża padaczki w kontekście bariery krew-mózg, łączyłam z praktyką lekarską w ramach współpracy ze specjalistycznymi i ogólnymi przychodniami lekarskimi.
W kręgu moich zainteresowań neurologicznych leżą bóle głowy, padaczka, oraz choroby otępienne. W codziennej praktyce spotykam pacjentów z różnymi chorobami, którym staram się pomóc, indywidualnie i holistycznie podchodząc do każdej osoby. Zdrowie rozumiem jako ogólny dobrostan organizmu, a dążenie do niego wspiera współpraca pacjenta z lekarzami, fizjoterapeutami i innymi specjalistami w dziedzinie zdrowia.
Rozwój zawodowy:

 • Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych – rozprawa doktorska „Aktywacja bariery krew‑mózg w padaczce – ekspresja markerów bariery krew-mózg i neurozapalenia w padaczce przewlekłej” w 2022 r.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie neurologii w 2020 r.
 • Ukończenie stażu podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie w 2013 r.
 • Ukończenie studiów lekarskich na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2011 r.

Dorobek naukowy:

 • Bronisz E., Cudna A, Wierzbicka A., Kurkowska-Jastrzębska I.: Blood-brain barrier-associated proteins are elevated in serum of epilepsy patients. Cells 2023 Jan 19;12(3):368. doi: 10.3390/cells12030368.
 • Bronisz E., Cudna A, Wierzbicka A., Kurkowska-Jastrzębska I.: Serum proteins associated with blood-brain barrier as potential biomarkers for seizure prediction. International Journal of Molecular Sciences. Special Issue: Neurological Diseases: A Molecular Genetic Perspective 2022, 23(23), 14712; https://doi.org/10.3390/ijms232314712
 • Poniatowski Ł., Cudna A., Kurczych K., Bronisz E., Kurkowska-Jastrzębska I.: Kinetics of serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) concentration levels in epileptic patients after generalized tonic-clonic seizures. Epilepsy Res. 2021 Jul;173:106612. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2021.106612. Epub 2021 Mar 11.
 • Bronisz E., Członkowska A.: Narastające zaburzenia poznawcze i spowolnienie psychoruchowe u 58-letniej kobiety. Medycyna Praktyczna. Neurologia, 2017, 04 (46), 79-82.
 • Bronisz E., Smoliński Ł., Członkowska A.: Zaostrzenie przebiegu choroby po odstawieniu fingolimodu u pacjentek z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. Medycyna Praktyczna. Neurologia, 2017, 01 (43), 70-75.
 • Bronisz E., Kurkowska-Jastrzębska I.: Matrix Metalloproteinase 9 in Epilepsy: The Role of Neuroinflammation in Seizure Development. Mediators of Inflammation, 2016, Article ID 7369020, 14 pages.
 • Bronisz E., Skowrońska M.: Objawy urojeniowe o nagłym początku u 29-letniego mężczyzny, Medycyna Praktyczna. Neurologia, 2016, 05 (41), 53-55.
 • Bronisz E., Bembenek J., Kurkowska-Jastrzębska I.: Molekularne mechanizmy działania kwasu walproinowego i ich wpływ na potencjalne działania neuroprotekcyjne. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2015; 31 (2): 141-167.

Konferencje:

 • Academy of Neurology 25.-28.06.2022 – prezentacja ustna „Neuroinflammation in epilepsy – a case-control study”
 • 6th International Conference: Advances in Clinical Neuroimmunology 14.-15.06.2019 – prezentacja ustna „CCL-2 as a marker of neuroinflammation in patients with chronic epilepsy”
 • 13th European Congress on Epileptology 26.-30.2018 – poster „Correlation of blood-brain barrier markers with disease activity”
 • 4th Congress of the European Academy of Neurology 16.-19.06.2018 – prezentacja ustna „MMP-2 and disease activity in epilepsy patients”
 • XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Gdańsku, 11-14.10.2017, wystąpienie „Aktywacja bariery krew–mózg u pacjentów ze stabilną padaczką”; współautor streszczenia „Związek aktywacji bariery krew-mózg z częstością napadów padaczkowych”
 • 3rd Congress of the European Academy of Neurology 24-27.06.2017 – prezentacja ustna „The association of the blood-brain barrier activation with disease activity in patients with chronic epilepsy”; współautor streszczenia „Serum metalloproteinases 2 and 9 levels after generalized tonic-clonic seizures indicate increase of blood-brain barrier permeability”
 • 12th European Congress on Epileptology 11-15.09.2016 – prezentacja ustna „Biomarkers of blood-brain barrier damage and their association with disease activity in patients with chronic epilepsy”; współautor streszczenia „Blood-brain barrier markers after tonic-clonic seizures”