W 2018 oraz 2019 odbyły się 2 edycje kursów prof. Mariano Rocabado organizowane przez HOLIMEDICA. W 2018 roku zorganizowaliśmy również konferencję poświęconą zagadnieniom stawu skroniowo-żuchowego, w której wzięło udział ponad 220 specjalistów, w tym lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów.

Pierwsza edycja 2018

Druga edycja 2018

  

Konferencja TMJ 2019 z udziałem ponad 220

W 2019 roku mieliśmy również okazję uczestniczyć w kursie prof. M. Rocabado oraz dr. Roberto Gutierreza w sercu Instytutu Rocabado w Chile. Nasza przygoda trwa!

Kurs 2019r. w Chile, Instituto Rocabado

Kurs 2020r. w Chile, Instituto Rocabado

Od 2019 roku jesteśmy oficjalną satelitą Instituto Rocabado w Polsce. Zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia!

 

KOLEJNE EDYCJE KURSÓW PROF. MARIANO ROCABADO W POLSCE

 

III edycja – 14-18.09.2020 oraz 10-14.12.2020: emai: zapisy@holimedica.pl

IV edycja – 7-11.06.2021 oraz 13-17.09.2021 email: zapisy@holimedica.pl

Konferencja z udziałem Profesora planowana na 12-13.06.2021