Tytuł: Doktor fizjoterapii
Profesor zwyczajny Universidad de Chile.
Stopień: Profesor zwyczajny Universidad de Chile
Profesor zwyczajny Universidad Andrés Bello.
Profesor kontraktowy University of St. Augustine USA
Doktor fizjoterapii (University St. Augustine USA)

 

 

 

 

 

OBECNIE:
• Dziekan Wydziału Nauk o Rehabilitacji, University Andres Bello, Santiago, Chile.
• Kierownik Wydziału Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. INTEGRAMEDICA, Santiago, Chile.
• Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu biomechaniki stawów głowy i szyi, Wydział Nauk o Rehabilitacji, Universidad Andres Bello, Santiago, Chile.
• Dyrektor CEDIME (Centro de Estudios de las Disfunciones Músculo Esqueléticas), INTEGRAMEDICA.
• Program terapii manualnej dla pracowników ochrony zdrowia.
Program zespołów bólowych głowy, szyi i twarzy dla stomatologów.

AUTOR:
• Head Neck Articular Treatment (wyd. w języku hiszpańskim), Wyd. Intermedica, Buenos Aires, Argentyna, 1979.
• Musculoskeletal Approach to Maxillo Facial Pain, Wyd. Lippincott, U.S.A. 1991
• Exercise and Total Well Being for Vertebral and Craniomandibular Disorders. Wyd. IFORC, 1990, Santiago, Chile.

  • Exercise for total Well Being. Mobilization – Stabilization. Wyd. IFORC, 1994, Santiago, Chile.
    • Exercicios para Tratamentos das Desordenes Craniomandibulares e Vertebrais, (Portugues Edition), Wyd. Classica, Sao Paulo, Brazylia, 1995.
    • Principios de Kinesilogía en Cirugía Ortognática (CEDIME, Centro de Estudios de las Disfunciones Musculoesqueléticas) INTEGRAMEDICA Santiago de Chile.
    • Clinical Atlas 1, Synovial Joint Physiology – Temporo Mandibular Joint Pain Map, CEDIME cedime@chilesat.net, 2012.
    • Clinical atlas 2, Cranio – Cervical – Mandibular Congruence, a Practical Clinical Approach, CEDIME cedime@chilesat.net, 2012.

CZŁONEK KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH AKADEMII NAUK:
• Honorowy członek Amerykańskiej Akademii Zespołów Bólowych Jamy Ustnej i Twarzy. Honorowy członek Amerykańskiej Akademii Bólu Twarzoczaszki.
• Członek założyciel i były Prezes Chilijskiej Akademii Zaburzeń Czaszkowo-Żuchwowych i Bólu Twarzy.
• Założyciel i honorowy członek Brazylijskiej Akademii Zaburzeń Czaszkowo-Żuchwowych, Czaszkowo-Szyjnych i Bólu Twarzy.
• Członek założyciel i były Prezes Iberoamerykańskiej Akademii Zespołów Bólowych Głowy, Szyi i Twarzy.
• Członek założyciel Włoskiej Akademii Bólu Czaszkowo-Żuchwowego, Jamy Ustnej i Twarzy.
• Honorowy członek Argentyńskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Kinezjologii.
• Honorowy członek Kolumbijskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
• Honorowy członek Chilijskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
• Członek Amerykańskiej Akademii ORTOPEDYCZNEJ TERAPII MANUALNEJ.
• Patron Norweskiej Grupy Terapii Manualnej.

CZŁONEK KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:
• Czasopismo CRANIO for Craniomandibular practice, Chattanooga, USA.
• Czasopismo Orthopaedic Manual Therapy, Churchill Livingston.

OSTATNIO PRZYZNANE NAGRODY:
• Nagroda “Vitae et Scientia” dla Wydziału Zdrowia University International SEK, czerwiec 2010.
• Nagroda Chilijskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Dr. Luis Bisquertt, maj 2012.