fbpx

Rejestracja

Rejestracja XVIII edycja - rejestracja

Zakończenie rejestracji: 31/08/2023 10:00

2,500.00

OPIS WYDARZENIA

Staw skroniowo-żuchwowy  – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne.

Prowadzenie kursu: Beata i Łukasz Kaczmarek

Grupa docelowa: stomatolodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, logopedy

Wymagania wstępne: numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dla logopedów wymagane minimum  –  ukończenie studiów zawodowych. Dopuszczalne jest przystąpienie do kursu w trakcie studiów na ostatnich latach powyższych kierunków.

Data: XVIII  edycja szkolenia 20-21.09.2024r.

OPIS SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z leczeniem stawu skroniowo-żuchwowego. Przekazywana wiedza i umiejętności  są oparte na codziennej pracy fizjoterapeutycznej wykładowców oraz współpracy z innymi specjalistami (ortodonta, stomatolog, logopeda). Omówimy lokalne dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego oraz całościowe podejście do problemu z uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych obejmujących ciało pacjenta. Kurs ma charakter głównie praktycznych zajęć. Kurs jest zgłoszony do Izb Lekarskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE

WIEDZA: Zdobycie najnowszej wiedzy o: budowie anatomicznej i biomechanice stawu skroniowo-żuchwowego, jamy ustnej, odcinka szyjnego kręgosłupa, badań diagnostycznych: analiza zdjęć RTG, CBCT. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu fizjoterapii stomatologicznej oraz roli fizjoterapii i logopedii z terapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Kursant jest w stanie precyzyjnie określić topografię struktur anatomicznych w badaniach obrazowych oraz wyliczyć prawidłowe i zaburzone wartości w strukturach głowy i szyi zgodnie ze standardami badań obiektywnych: cefalometria, CBCT

UMIEJĘTNOŚCI:Nabycie umiejętności oceny dokumentacji medycznej pacjenta: zdjęcia obrazowe, w tym analiza cefalometryczna wg. Rocabado, protokół CBCT wg. Rocabado- określenie konkretnych parametrów: kąt głowowo-szyjny, przestrzenie C0-C1, C1-C2, położenie kości gnykowej w trójkącie kości gnykowej, zachowanie lordozy w odcinku szyjnym, kąt rotacji C2. Badanie manualne stawu skroniowo-żuchwowego: palpacja struktur anatomicznych, w tym mapa bólu wg. Rocabado – określenie wrażliwości w mapie bólu obszarów 1-8. Planowanie kolejnych kroków leczenia pacjenta: leczenie czynnościowe prowadzone przez fizjoterapeutę i logopedę, szynoterapia prowadzona przez lekarza, współpraca w pracy zespołowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:Zdobycie kompetencji pracy zespołowej w grupie specjalistów: lekarz-fizjoterapeuta-logopeda. Nabycie kompetencji przez realizację procedur i strategii terapeutycznych. Dodatkowo kompetencje do rozszerzenia o współpracę z innymi specjalistami: psycholog, psychoterapeuta, laryngolog, foniatra

PROGRAM

PROGRAM:

I dzień

9:00 Rozpoczęcie kursu

9:15 Wykład – Wprowadzenie – biomechanika i zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego. Powiązania czynnościowe : staw skroniowo-żuchwowy, górny odcinek szyjny, dno jamy ustnej

10:15 Przerwa

10:30 Wykład – Współpraca z ortodontą i protetykiem.

11:45 Wykład.  Pokaz i ćwiczenia: Badanie górnego odcinka szyjnego kręgosłupa

13:00 Lunch

14:00 Pokaz i ćwiczenia: synowialny staw skroniowo-żuchwowy. Mapa Bólu wg. Prof. Mariano Rocabado. Badanie czynnościowe stawu.

15:30 Przerwa

16:00 Wykład – Rola języka w kompleksowym leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.

17: 00 Zakończenie pierwszego dnia

II dzień

9:00 Wykład – Staw skroniowo-żuchwowy w podejściu holistycznym – powiązania z postawą ciała.

10:15 Przerwa

10:30 Ćwiczenia – Techniki terapeutyczne dla struktur powiązanych ze stawem skroniowo-żuchwowym – dno jamy ustnej, mięśnie żujące, mięśnie podpotyliczne

12:00 Wykład – Case study  – omówienie konkretnych przykładów klinicznych.

13:00  Lunch

14:00 Ćwiczenia – Autoterapia stawu skroniowo-żuchwowego i odcinka szyjnego kręgosłupa

15:30 Przerwa

16:00 Ćwiczenia – Układanie planów terapeutycznych / powtórzenie technik badania i terapii

16:45 Podsumowanie.

17:00 Zakończenie

CERTYFIKAT

uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% obecność na zajęciach. Certyfikat dla lekarzy jest wydawany z punktacją przyznaną przez Izby Lekarskie.

Termin i Miejsce

Rozpoczęcie: 20/09/2024 09:00

Zakończenie: 21/09/2024 17:00

Warszawa, HOLIMEDICA 2, Lanciego 16

Strona wydarzenia: Holimedica.pl

Organizator

HOLIMEDICA Sp.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa

info@holimedica.pl

tel. 733992512

Tytuł

Przejdź do góry