VI edycja: Praktyczny kurs anatomiczny. Staw skroniowo-żuchwowy z uwzględnieniem zaburzeń czaszkowo-kręgosłupowych wg. prof. M. Rocabado

REJESTRACJA

Rejestracja

Zakończenie rejestracji: 25/06/2022 10:00

3,000.00

Zarejestruj się

Opis szkolenia:
Kurs uzupełniający dla dotychczasowych uczestników kursów prof. Mariano Rocabado oraz dla osób przygotowujących się do kursu. Przyjrzymy się powiązaniom górnego odcinka szyjnego kręgosłupa, stawu skroniowo-żuchwowego oraz dna jamy ustnej. Z bliska będziemy poznawać mięśnie, powięź, tkankę nerwową oraz dokładną anatomię stawu skroniowo-żuchwowego.

Grupa docelowa: stomatolodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, logopedy

Wymagania wstępne: numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dla lopedów wymagane minimum  –  ukończenie studiów zawodowych. Dopuszczalne jest przystąpienie do kursu w trakcie studiów na ostatnich latach powyższych kierunków.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności określenia topografii struktur anatomicznych stawów skroniowo-żuchwowych. Nasze szkolenie jest niezbędne to prawidłowego rozumienia anatomii i biomechaniki stawów skroniowo-żuchwowych w odniesieniu do całościowych zaburzeń czynnościowych w obrębie głowy i szyi.

WIEDZA:
Zdobycie najnowszej wiedzy o: budowie anatomicznej i biomechanice stawu skroniowo-żuchwowego, jamy ustnej, odcinka szyjnego kręgosłupa,  Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i biomechaniki stawu skroniowo-żuchwowego, anatomii i czynności języka, anatomii i biomechaniki stawów kręgosłupa szyjnego.

UMIEJĘTNOŚCI:
Nabycie umięjętności oceny stosunków anatomicznych stawów skroniowo-żuchwowych, jamy ustnej i odcinka szyjnego kręgosłupa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Zdobycie kompetencji pracy zespołowej w grupie specjalistów: lekarz-fizjoterapeuta-logopeda. Nabycie kompetencji przez budowanie wspólnego języka komunikacji pomiędzy specjalistami.
Prowadzący:  dr Michał Szałwiński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Pracował w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM, aktualnie pracuje w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WIM w Warszawie. Od roku 2011 do 2016 zatrudniony jako starszy asystent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Pracował jako Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM. Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS.

Uwaga! Program może ulec niewielkim zmianom.

  • 8:30 Rejestracja
  • 9:00 – 11:00 WYKŁAD –  Anatomia czynnościowa głowy i szyi
  • 11:00-11:30 – Przerwa kawowa
  • 11:30 – ĆWICZENIA – Dysekcja głowy i szyi
  • 13:00  Lunch
  • 13:30  –  ĆWICZENIA – Dysekcja głowy i szyi
  • 16:30 – Podsumowanie
  • 17:00 –  Zakończenie kursu

Cena zawiera: materiały szkoleniowe (skrypt) oraz przerwę kawową i lunch.

Certyfikat:
uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% obecność na zajęciach. Certyfikat dla lekarzy jest wydawany z punktacją przyznaną przez Izby Lekarskie.

TERMIN I MIEJSCE

Rozpoczęcie: 12/09/2022 09:00

Zakończenie: 12/09/2022 17:00

Lokalizacja: Brzeska 12 (wjazd od, Markowska 9, 03-737 Warszawa, Centrum Edukacji Medycznej

Strona wydarzenia: Holimedica.pl

ORGANIZATOR

HOLIMEDICA Sp.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa

info@holimedica.pl

tel. 733992512