Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne.

REJESTRACJA

Rejestracja XI edycja - rejestracja

Zakończenie rejestracji: 10/05/2022 10:00

3,200.00

Zarejestruj się

Staw skroniowo-żuchwowy  – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne.

Prowadzenie głównej części kursu: Beata i Łukasz Kaczmarek

Wykłady gościnne: dr n. med. Michał Szałwiński – anatomia, lek. med. Magdalena Szałwińska – Współpraca lekarz-fizjoterapeuta-logopeda  z punktu widzenia ortodonty

Grupa docelowa: stomatolodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, logopedy

Wymagania wstępne: numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dla lopedów wymagane minimum  –  ukończenie studiów zawodowych. Dopuszczalne jest przystąpienie do kursu w trakcie studiów na ostatnich latach powyższych kierunków.

Data: XI  edycja szkolenia  20-22.05.2022r.

Opis szkolenia:
Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z leczeniem stawu skroniowo-żuchwowego. Przekazywana wiedza i umiejętności  są oparte na codziennej pracy fizjoterapeutycznej wykładowców oraz współpracy z innymi specjalistami (ortodonta, stomatolog, logopeda). Omówimy lokalne dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego oraz całościowe podejście do problemu z uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych obejmujących ciało pacjenta. Kurs ma charakter głównie praktycznych zajęć. Kurs jest zgłoszony do Izb Lekarskich.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności diagnozy i zaplanowania terapii stawów skroniowo-żuchwowych. Nasze szkolenie jest niezbędne to prawidłowego rozumienia anatomii i biomechaniki stawów skroniowo-żuchwowych w odniesieniu do całościowych zaburzeń czynnościowych w obrębie głowy i szyi, a także planowania leczenia tych struktur w zespole lekarz-fizjoterapeuta-logopeda. Dzięki wykładom z zakresu anatomii, biomechaniki, radiologii oraz nauce badania palpacyjnego głowy i szyi poznasz skuteczne metody diagnostyczne, a następnie nauczysz się jak je leczyć.

Po odbytym szkoleniu potrafisz holistycznie spojrzeć na problemy pacjenta biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania organizmu pacjenta, a w szczególności łączyć problemy stawu skroniowo-żuchwowego z innymi obszarami ciała, przede wszystkim z pracą języka, odcinkiem szyjnym kręgosłupa, postawą oraz stresem.

WIEDZA:
Zdobycie najnowszej wiedzy o: budowie anatomicznej i biomechanice stawu skroniowo-żuchwowego, jamy ustnej, odcinka szyjnego kręgosłupa, badań diagnostycznych: analiza zdjęć RTG, CBCT. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu fizjoterapii stomatologicznej oraz roli fizjoterapii i logopedii z terapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Kursant jest w stanie precyzyjnie określić topografię struktur anatomicznych w badaniach obrazowych oraz wyliczyć prawidłowe i zaburzone wartości w strukturach głowy i szyi zgodnie ze standardami badań obiektywnych: cefalometria, CBCT

UMIEJĘTNOŚCI:
Nabycie umiejętności oceny dokumentacji medycznej pacjenta: zdjęcia obrazowe, w tym analiza cefalometryczna wg. Rocabado, protokół CBCT wg. Rocabado- określenie konkretnych parametrów: kąt głowowo-szyjny, przestrzenie C0-C1, C1-C2, położenie kości gnykowej w trójkącie kości gnykowej, zachowanie lordozy w odcinku szyjnym, kąt rotacji C2. Badanie manualne stawu skroniowo-żuchwowego: palpacja struktur anatomicznych, w tym mapa bólu wg. Rocabado – określenie wrażliwości w mapie bólu obszarów 1-8. Planowanie kolejnych kroków leczenia pacjenta: leczenie czynnościowe prowadzone przez fizjoterapeutę i logopedę, szynoterapia prowadzona przez lekarza, współpraca w pracy zespołowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Zdobycie kompetencji pracy zespołowej w grupie specjalistów: lekarz-fizjoterapeuta-logopeda. Nabycie kompetencji przez realizację procedur i strategii terapeutycznych. Dodatkowo kompetencje do rozszerzenia o współpracę z innymi specjalistami: psycholog, psychoterapeuta, laryngolog, foniatra

I dzień:

 • 9:00 Rozpoczęcie kursu
 • 9:15 Wykład – Wprowadzenie – biomechanika i zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego. Powiązania czynnościowe : staw skroniowo-żuchwowy, górny odcinek szyjny, dno jamy ustnej
 • 11:15 Przerwa
 • 11:30 Wykład – Współpraca lekarz-fizjoterapeuta-logopeda  z punktu widzenia ortodonty. Szałwińscy Stomatologia, lek. med. Magdalena Szałwińska
 • 13:00 Lunch
 • 14:00 Wykład.  Pokaz i ćwiczenia: Badanie górnego odcinka szyjnego kręgosłupa
 • 15:30 Przerwa
 • 15:45 Pokaz i ćwiczenia: synowialny staw skroniowo-żuchwowy. Mapa Bólu wg. Prof. Mariano Rocabado. Badanie czynnościowe stawu.
 • 16:45 Wykład – Rola logopedy w kompleksowym leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
 • 17:45  Podsumowanie dnia
 • 18:00 Zakończenie

II dzień:

 • 9:00 Wykład – Anatomia i radiologia czynnościowa układu stomatognatycznego i odcinka szyjnego kręgosłupa, Szałwińscy Stomatologia, dr n. med. Michał Szałwiński
 • 11:30 Mapa Bólu wg. Prof. Mariano Rocabado. Badanie czynnościowe stawu. c.d.
 • 13:00  Lunch
 • 14:00 Wykład – Staw skroniowo-żuchwowy w podejściu holistycznym – powiązania z postawą ciała, układem wegetatywnym oraz stresem
 • 14:30 Ćwiczenia – Badanie postawy ciała pod kątem powiązań z zaburzeniami czynnościowymi stawu skroniowo-żuchwowego
 • 15:00 Ćwiczenia – Techniki terapeutyczne dla struktur powiązanych ze stawem skroniowo-żuchwowym – dno jamy ustnej, mięśnie żujące, mięśnie podpotyliczne
 • 16:45 Podsumowanie dnia.
 • 17:00 Zakończenie

III dzień:

 • 9:30 Wykład – Case study  – omówienie konkretnych przykładów klinicznych.11:30 Przerwa
 • 11:45 Ćwiczenia – Autoterapia stawu skroniowo-żuchwowego i odcinka szyjnego kręgosłupa
 • 13:00 Lunch
 • 14:00 Ćwiczenia – Układanie planów terapeutycznych
 • 15:30 Podsumowanie kursu i rozdanie

Cena zawiera: materiały szkoleniowe  (skrypt) oraz przerwę kawową i lunch.

Certyfikat:
uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% obecność na zajęciach. Certyfikat dla lekarzy jest wydawany z punktacją przyznaną przez Izby Lekarskie.

MIEJSCE:
Warszawa, Centrum Konferencyjne ADN: Browary Warszawskie, Budynek GH; wejście B, ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

REJESTRACJA:
holimedica.pl Informacje: tel. 785 992 512, zapisy@holimedica.pl

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Ćwiczymy na stołach terapeutycznych w parach w sesjach praktycznych.

MGR ŁUKASZ KACZMAREK – fizjoterapeuta, terapeuta manualny holistyczny, terapeuta cranio-sacralny (CST-D), wykładowca na kursach o stawie skroniowo-żuchwowym, asystent na kursach prof. Mariano Rocabado

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jak również Wydziału Nauki o Zdrowiu na Akademii Medycznej w Warszawie (ratownictwo medyczne). W latach 2011-2019 asystent na kursach Terapii CranioSacralnej Upledgera, certyfikowany terapeuta tej metody (CST-D). Organizator oraz asystent 2 kursów prof. Mariano Rocabado w Polsce. Uczestnik 2 edycji kursów  prof. Mariano Rocabado oraz dr Roberto Gutierrez w Chile . TRE® provider

MGR BEATA KACZMAREK – fizjoterapeuta, terapeuta manualny IAOM, międzynarodowy terapeuta PNF, wykładowca na kursach o stawie skroniowo-żuchwowym, asystent na kursach prof. Mariano Rocabado

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pracuje w zawodzie fizjoterapeuty od 2005r. Międzynarodowy terapeuta metody PNF, której uczyła się w Kaliforni w szpitalu Kaiser Permanente w Vallejo pod San Francisco. Organizator oraz asystent 2 kursów prof. Mariano Rocabado w Polsce. Uczestnik 2 edycji kursów  prof. Mariano Rocabado oraz dr Roberto Gutierrez w Chile 

DR N.MED MICHAŁ SZAŁWIŃSKI – chirurg szczękowo-twarzowy, anatom, kierownik naukowy kursów organizowanych przez HOLIMEDICA, wykładowca na kursach o stawie skroniowo-żuchwowym oraz na kursach anatomicznych

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Pracował w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM, aktualnie pracuje w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WIM w Warszawie. Od roku 2011 do 2016 zatrudniony jako starszy asystent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Pracował jako Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM. Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS.

LEK. STOM. MAGDALENA SZAŁWIŃSKA – lekarz dentysta, specjalista ortodoncji, wykładowca na kursach o stawie skroniowo-żuchwowym

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie studiowała na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym i na I Wydziale Lekarskim. Od 2009r pracuje w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Sekcji Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) oraz Europejskiego Towarzystwa Ds. Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów Skroniowo-Żuchwowych. Zajmuje się leczeniem ortodontycznym dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest dyplomowanym lekarzem Invisalign. 

TERMIN I MIEJSCE

Rozpoczęcie: 20/05/2022 09:00

Zakończenie: 22/05/2022 15:00

Warszawa, Centrum Konferencyjne ADN: Browary Warszawskie, Budynek GH; wejście B, ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

Strona wydarzenia: Holimedica.pl

ORGANIZATOR

HOLIMEDICA Sp.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa

info@holimedica.pl

tel. 733992512