fbpx

Rejestracja

Wstępna rezerwacja miejsca na kursie w edycji 2025

Zakończenie rejestracji: 08/06/2024 10:00

0.00

OPIS WYDARZENIA

Pełna nazwa szkolenia: Zaburzenia czaszkowo-szyjne i czaszkowo-kręgosłupowe. Diagnoza i podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych wg. Prof. Dr. Mariano Rocabado S.

Grupa docelowa: stomatolodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, logopedy

PŁATNOŚCI: UDZIAŁ W CAŁYM SZKOLENIU KOSZTUJE 4000 EUR. 

Wymagania wstępne: numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dla logopedów wymagane minimum  –  ukończenie studiów zawodowych. Dopuszczalne jest przystąpienie do kursu w trakcie studiów na ostatnich latach powyższych kierunków po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających edukację.

UWAGA! Wstępna rezerwacja miejsca nie wymaga opłat. W następnym etapie zostaną Państwo poproszeni o wpłatę zadatku na początku 2024 roku, w wysokości 500 EUR. W przypadku rejestracji 75% dostępnych miejsc, zostaną Państwo poproszeni o dokonanie płatności wcześniej. Opłata rezerwacyjna /zadatek/  jest kwotą bezwrotną. Dokonanie płatności gwarantuje pełną rezerwację miejsca.

PŁATNOŚCI: UDZIAŁ W CAŁYM SZKOLENIU KOSZTUJE 4000 EUR.

Pozostała kwota w wysokości 3500EUR należy uiścić najpóźniej 90 dni przed rozpoczęciem kursu

HOLIMEDICA jako satelita Instytutu Rocabado z Chile w Polsce  zaprasza na wyjątkowy kurs.

Osoba prowadząca: Prof. Dr. Mariano Rocabado S., asystenci: mgr Beata Kaczmarek, mgr Łukasz Kaczmarek

Zapraszamy wszystkich stomatologów, ortodontów, fizjoterapeutów i logopedów na to wyjątkowe wydarzenie.

Miejsce spotkania: Warszawa, Polska

Czas trwania kursu: 2 sesje po 5 dni (uwaga: nie ma możliwości udziału tylko w 1 sesji)

Moduł I: 11.06.2025-15.06.2025
Moduł II: 17.09.2025-21.09.2025

MODUŁY SZKOLENIA

Czas trwania kursu: 2 sesje po 5 dni (uwaga: nie ma możliwości udziału tylko w 1 sesji)

Moduł I: 11.06.2025-15.06.2025
Moduł II: 17.09.2025-21.09.2025

 CZASZKOWO-SZYJNE, CZASZKOWO-ŻUCHWOWE I SKRONIOWO-ŻUCHWOWE POŁĄCZENIA

 • Czaszkowo-żuchwowa (50%) i czaszkowo-szyjna (50%) koncepcja relacji centralnej • Dysfunkcje stawowe i diagnoza dysfunkcji okluzji i ich przyczyny
 • Mapa bólu synowialnego stawu skroniowo- żuchwowego według Rocabado
 • Zakłócenia wewnątrztorebkowe stawu
 • Podejście szkieletowo-mięśniowe i ortopedyczne – wstęp

PATOLOGIE SYNOWIALNEGO STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO I PATOLOGIE DYSKU

 • Wstęp: patologie wewnątrztorebkowe dysku: kłykciowe podwichnięcie dysku, skroniowe podwichnięcie dysku
 • Parafunkcje i ból czaszkowo-szyjny oraz ból w obrębie twarzy
 • Progresja patologii stawu skroniowo- żuchwowego. Chondromalacja,
 • stan zapalny, martwica niedokrwienna, przykłady kliniczne
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach czaszkowo-kręgowo-żuchwowych
 • Podejście mięśniowo-szkieletowe do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego
 • Przygotowanie stawów do leczenia ortopedycznego
 • Fizjoterapia i elektroterapia
 • Ortopedyczna terapia manualna w leczeniu patologii stawu. Dystrakcja stawowa
 • Technika „Roll-back” Rocabado do redukcji dysku

TKANKI MIĘKKIE I TKANKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE. SYNOWIALNY STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (SSSŻ)

 • Ból czaszkowo-twarzowy pochodzenia szyjnego
 • Przekrój anatomiczny kolumny szyjnej
 • Ból szyjno-twarzowy: jądro nerwu trójdzielnego
 • Techniki terapeutyczne kolumny czaszkowo-kręgowej w leczeniu czaszkowo-żuchwowych
 • zaburzeń i bólu głowy pochodzenia szyjnego
 • Nerwowo-mięśniowe bóle twarzy
 • Znaczenie tkanek miękkich i ich wpływ na stabilność i niestabilność kolumny szyjnej
 • oraz systemu czaszkowo-żuchwowo-okluzyjnego
 • Stymulacja interfibrylarna Rocabado (EICMER), przykłady kliniczne
 • Dysautonomia
 • Wstępna karta badania
 • Mapa bólu i zdjęcia
 • Przegląd istotnych artykułów
 • Dyskusja, omówienie nietypowych sytuacji

INTEGRACJA ZAWARTOŚCI. ORTOGNATYKA, ZABIEGI CHIRURGICZNE W OBRĘBIE SZCZĘKI, TWARZY I KOLUMNY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

 • Asymetrie twarzy i kolumny szyjnej (przykłady kliniczne)
 • Niezauważalne anatomiczne różnice
 • Czaszkowo-żuchwowe i czaszkowo mięśniowe patologie, parafunkcje
 • Syndrom statycznego atlasu
 • Klasyfikacja zaburzeń funkcjonalnych synowialnego stawu skroniowo-żuchwowego • Znaczenie ustawienia centralnego czaszkowo-szyjnego oraz czaszkowo-żuchwowego • Badania obrazowe: RTG, rezonans magnetyczny, dynamika stawu

Dokładny Harmonogram godzinowy zostanie wysłany uczestnikom przed szkoleniem

UWAGA!  Opłata rezerwacyjna  jest kwotą bezwrotną. Dokonanie płatności gwarantuje pełną rezerwację miejsca.

Język wykładowy: angielski, tłumaczenie symultaniczne.

REGULAMIN KURSU ROBOCADO 2025

REGULAMIN KURSU ROCABADO 2025.

I.  Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji VII edycji kursu Profesora Mariano Rocabado w 2025r.

II. Informacje ogólne

Organizatorem kursu jest HOLIMEDICA SP.C BEATA KACZMAREK, ŁUKASZ KACZMAREK z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103 lok. U3, 02-722 w Warszawie (NIP: 952-218-28-03)

 1. Kurs odbywa się w Warszawie. Uczestnik zostanie poinformowany o miejscu szkolenia najpóźniej miesiąc przed kursem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i daty kursu.
 3. Temat kursu: Dysfunkcje czaszkowo-szyjne i czaszkowo-żuchwowe. Diagnostyka i podejście do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego.
 4. Językiem wykładowym jest język angielski.
 5. Organizator zapewnia tłumaczenie dla osób zainteresowanych z języka angielskiego na język polski.
 6. Materiały szkoleniowe są w języku angielskim i hiszpańskim i nie są przetłumaczone na język polski.

III. Warunki uczestnictwa w Kursie. Anulacje. A. Uczestnik

 1. Aby wziąć udział w kursie należy zarejestrować się na stronie www.holimedica.pl,

2. Wysokość opłaty za kurs wynosi 4000 EUR. (dwa zjazdy po pięć dni).

3. Warunkiem uczestnictwa i rejestracji na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i OPŁATA ZADATKU W WYSOKOŚCI 500 EUR po otrzymaniu potwierdzenia miejsca na kursie w oddzielnym mailu. 

4. Zadatek jest BEZZWROTNY ! Jeśli uczestnik z powodów losowych nie może wziąć udziału w kursie może zgłosić na swoje miejsce zastępstwo, ale na cały Kurs.

5. Pozostała kwotę należy uiścić 90 dni przed rozpoczęciem kursu.

6. W razie gdyby Uczestnik nie mógł wziąć udziału w kursie, Organizator może spróbować znaleźć osobę na zastępstwo, jeśli ma chętnych na liście.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty zadatku po otrzymaniu potwierdzenia.

8. Opłata za Kurs gwarantuje udział wraz z materiałami kursowymi – skrypt.

9.  Opłaty należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na podany numer konta  dla przelewów walutowych.

10. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną.

11. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

12. W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny, chyba że Uczestnik znajdzie osobę na zastępstwo. Zwrot zostanie wykonany po wpłacie kolejnego Uczestnika, jednakże nie później niż w roku kalendarzowym w którym została dokonana rejestracja.

13. Brak wpłaty pozostałej kwoty w terminie do 90 dni przed kursem oznacza jednoznaczną rezygnację z uczestnictwa w kursie

14. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztu za kurs w razie losowej przyczyny ze strony Profesora, niezależnej od Organizatora. Kurs ma zakres teoretyczno-praktyczny.

15. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji Uczestnik jest zobowiązany do podpisania Regulaminu i odesłania go skanem na adres zapisy@holimedica.pl.

IV. Przebieg Kursu.

 1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały przygotowane przez wykładowcę są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Organizator nie ingeruje w treść i formę dostarczoną przez wykładowcę. Skrypt jest na prośbę Wykładowcy drukowany na czarno-biało.
 2. Organizator dostarcza filmy z nagraniem części praktycznej. Nie ma możliwości nagrywania wideo całego kursu.
 3. Na kursie występuje ZAKAZ robienia zdjęć i filmowania zawartości kursu chyba , że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkichuczestników przed rozpoczęciem wykładu.

V. Warunki zaliczenia Kursu. (dotyczy uczestników)

 1. Za udział w kursie lekarze otrzymują punkty edukacyjne. Ich liczba jest uzależniona od liczby godzin sesji naukowych.
 2. Każdy z uczestników, który był obecny w 100% na kursie, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych (lekarze) oraz zaświadczenie o ukończeniu Kursu.
 3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Kursu.

PRZEBIEG KURSU

Przebieg Kursu:

 1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały przygotowane przez wykładowcę są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Organizator nie ingeruje w treść i formę dostarczoną przez wykładowcę.
 2. Organizator dostarcza filmy z nagraniem części praktycznej. Nie ma możliwości nagrywania wideo całego kursu.
 3. Na kursie występuje ZAKAZ robienia zdjęć i filmowania zawartości kursu chyba , że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu.

WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Warunki zaliczenia Kursu. (dotyczy uczestników):

 1. Za udział w kursie lekarze otrzymują punkty edukacyjne. Ich liczba jest uzależniona od liczby godzin sesji naukowych.
 2. Każdy z uczestników, który był obecny w 100% na kursie, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych (lekarze) oraz zaświadczenie o ukończeniu Kursu.
 3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Kursu.

Termin i Miejsce

Rozpoczęcie: 11/06/2025 09:00

Zakończenie: 21/09/2025 14:00

Warszawa, Poland

Strona wydarzenia: Holimedica.pl

Organizator

HOLIMEDICA Sp.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa

info@holimedica.pl

tel. 733992512

Tytuł

Przejdź do góry