Prof. Mariano Rocabado 2023 – V edition in Poland – M1-M4 – BEZPŁATNA REZERWACJA MIEJSCA NA KURSIE

REJESTRACJA

Wstępna rezerwacja miejsca na kursie w edycji 2023

Zakończenie rejestracji: 28/06/2023 10:00

0.00

Zarejestruj się

Pełna nazwa szkolenia:
Zaburzenia czaszkowo-szyjne i czaszkowo-kręgosłupowe. Diagnoza i podejście do leczenia stawów skroniowo-żuchwowych wg. Prof. Dr. Mariano Rocabado S.

Grupa docelowa:  stomatolodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, logopedy

Wymagania wstępne: numer prawa wykonywania zawodu dla lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dla lopedów wymagane minimum  –  ukończenie studiów zawodowych. Dopuszczalne jest przystąpienie do kursu w trakcie studiów na ostatnich latach powyższych kierunków po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających edukację.

UWAGA! Wstępna rezerwacja miejsca nie wymaga opłat. W następnym etapie zostaną Państwo poproszeni o wpłatę zadatku w wysokości 3000 zł, w drugiej połowie 2022r.  Opłata rezerwacyjna /zadatek/  jest kwotą bezwrotną. Dokonanie płatności gwarantuje pełną rezerwację miejsca.

PŁATNOŚCI: UDZIAŁ W SZKOLENIU KOSZTUJE 16 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Pozostała kwota w wysokości 13000 PLN należy uiścić najpóźniej 90 dni przed rozpoczęciem kursu
HOLIMEDICA jako satelita Instytutu Rocabado z Chile w Polsce  zaprasza na wyjątkowy kurs.

Osoba prowadząca: Prof. Dr. Mariano Rocabado S., asystenci: mgr Beata Kaczmarek, mgr Łukasz Kaczmarek

Zapraszamy wszystkich stomatologów, ortodontów, fizjoterapeutów i logopedów na to wyjątkowe wydarzenie.

Miejsce spotkania: Warszawa, Polska.

Czas trwania kursu: 2 sesje po 5 dni (uwaga: nie ma możliwości udziału tylko w 1 sesji)

Moduł I: 6.06.2023-10.6.2023
Moduł II: 6-10.09.2023

 CZASZKOWO-SZYJNE, CZASZKOWO-ŻUCHWOWE I SKRONIOWO-ŻUCHWOWE POŁĄCZENIA

 • Czaszkowo-żuchwowa (50%) i czaszkowo-szyjna (50%) koncepcja relacji centralnej • Dysfunkcje stawowe i diagnoza dysfunkcji okluzji i ich przyczyny
 • Mapa bólu synowialnego stawu skroniowo- żuchwowego według Rocabado
 • Zakłócenia wewnątrztorebkowe stawu
 • Podejście szkieletowo-mięśniowe i ortopedyczne – wstęp

PATOLOGIE SYNOWIALNEGO STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO I PATOLOGIE DYSKU

 • Wstęp: patologie wewnątrztorebkowe dysku: kłykciowe podwichnięcie dysku, skroniowe podwichnięcie dysku
 • Parafunkcje i ból czaszkowo-szyjny oraz ból w obrębie twarzy
 • Progresja patologii stawu skroniowo- żuchwowego. Chondromalacja,
 • stan zapalny, martwica niedokrwienna, przykłady kliniczne
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach czaszkowo-kręgowo-żuchwowych
 • Podejście mięśniowo-szkieletowe do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego
 • Przygotowanie stawów do leczenia ortopedycznego
 • Fizjoterapia i elektroterapia
 • Ortopedyczna terapia manualna w leczeniu patologii stawu. Dystrakcja stawowa
 • Technika „Roll-back” Rocabado do redukcji dysku

TKANKI MIĘKKIE I TKANKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE. SYNOWIALNY STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (SSSŻ)

 • Ból czaszkowo-twarzowy pochodzenia szyjnego
 • Przekrój anatomiczny kolumny szyjnej
 • Ból szyjno-twarzowy: jądro nerwu trójdzielnego
 • Techniki terapeutyczne kolumny czaszkowo-kręgowej w leczeniu czaszkowo-żuchwowych
 • zaburzeń i bólu głowy pochodzenia szyjnego
 • Nerwowo-mięśniowe bóle twarzy
 • Znaczenie tkanek miękkich i ich wpływ na stabilność i niestabilność kolumny szyjnej
 • oraz systemu czaszkowo-żuchwowo-okluzyjnego
 • Stymulacja interfibrylarna Rocabado (EICMER), przykłady kliniczne
 • Dysautonomia
 • Wstępna karta badania
 • Mapa bólu i zdjęcia
 • Przegląd istotnych artykułów
 • Dyskusja, omówienie nietypowych sytuacji

INTEGRACJA ZAWARTOŚCI. ORTOGNATYKA, ZABIEGI CHIRURGICZNE W OBRĘBIE SZCZĘKI, TWARZY I KOLUMNY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

 • Asymetrie twarzy i kolumny szyjnej (przykłady kliniczne)
 • Niezauważalne anatomiczne różnice
 • Czaszkowo-żuchwowe i czaszkowo mięśniowe patologie, parafunkcje
 • Syndrom statycznego atlasu
 • Klasyfikacja zaburzeń funkcjonalnych synowialnego stawu skroniowo-żuchwowego • Znaczenie ustawienia centralnego czaszkowo-szyjnego oraz czaszkowo-żuchwowego • Badania obrazowe: RTG, rezonans magnetyczny, dynamika stawu

Dokładny Harmonogram godzinowy zostanie wysłany uczestnikom przed szkoleniem

UWAGA!  Opłata rezerwacyjna  jest kwotą bezwrotną. Dokonanie płatności gwarantuje pełną rezerwację miejsca.

PŁATNOŚCI: UDZIAŁ W SZKOLENIU KOSZTUJE 16 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

Język wykładowy: angielski, tłumaczenie symultaniczne.

I.  Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji IV edycji kursu Profesora Mariano Rocabado w 2023 r.

II. Informacje ogólne

Organizatorem kursu jest HOLIMEDICA SP.C BEATA KACZMAREK, ŁUKASZ KACZMAREK z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103 lok. U3, 02-722 w Warszawie (NIP: 952-218-28-03)

 1. Kurs odbywa się w terminie: Moduł I: 28.06.2023-2.07.2023, Moduł II: 6-10.09.2023 w Warszawie. Uczestnik zostanie poinformowany o miejscu szkolenia najpóźniej miesiąc przed kursem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i daty kursu.
 3. Temat kursu: Dysfunkcje czaszkowo-szyjne i czaszkowo-żuchwowe. Diagnostyka i podejście do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego.
 4. Językiem wykładowym jest język angielski.
 5. Organizator zapewnia tłumaczenie dla osób zainteresowanych z języka angielskiego na język polski.
 6. Materiały szkoleniowe są w języku angielskim i hiszpańskim i nie są przetłumaczone na język polski.

III. Warunki uczestnictwa w Kursie. Anulacje. A. Uczestnik

 1. Aby wziąć udział w kursie należy zarejestrować się na stronie www.holimedica.pl,

2. Wysokość opłaty za kurs wynosi 16000 PLN. (dwa zjazdy po pięć dni).

3. Warunkiem uczestnictwa i rejestracji na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i OPŁATA ZADATKU W WYSOKOŚCI 3000 PLN w ciągu 3 dni od daty rejestracji.

4. Zadatek jest BEZZWROTNY ! Jeśli uczestnik z powodów losowych nie może wziąć udziału w kursie może zgłosić na swoje miejsce zastępstwo, ale na cały Kurs.

5. Pozostała kwota w wysokości 13000 PLN należy uiścić 90 dni przed rozpoczęciem kursu.

6. W razie gdyby Uczestnik nie mógł wziąć udziału w kursie, Organizator może spróbować znaleźć osobę na zastępstwo, jeśli ma chętnych na liście.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty zadatku w terminie płatności określonym na fakturze proformie (3dni).

8. Opłata za Kurs gwarantuje udział wraz z materiałami kursowymi – skrypt.

9.  Opłaty należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na podany numer konta w fakturze proformie.

10. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną.

11. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

12. W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny, chyba że Uczestnik znajdzie osobę na zastępstwo. Zwrot zostanie wykonany po wpłacie kolejnego Uczestnika, jednakże nie później niż w roku kalendarzowym w którym została dokonana rejestracja.

13. Brak wpłaty pozostałej kwoty w terminie do 90 dni przed kursem oznacza jednoznaczną rezygnację z uczestnictwa w kursie

14. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztu za kurs w razie losowej przyczyny ze strony Profesora, niezależnej od Organizatora. Kurs ma zakres teoretyczno-praktyczny.

15. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji Uczestnik jest zobowiązany do podpisania Regulaminu i odesłania go skanem na adres zapisy@holimedica.pl.

Przebieg Kursu:

 1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały przygotowane przez wykładowcę są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Organizator nie ingeruje w treść i formę dostarczoną przez wykładowcę.
 2. Organizator dostarcza filmy z nagraniem części praktycznej. Nie ma możliwości nagrywania wideo całego kursu.
 3. Na kursie występuje ZAKAZ robienia zdjęć i filmowania zawartości kursu chyba , że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu.

Warunki zaliczenia Kursu. (dotyczy uczestników):

 1. Za udział w kursie lekarze otrzymują punkty edukacyjne. Ich liczba jest uzależniona od liczby godzin sesji naukowych.
 2. Każdy z uczestników, który był obecny w 100% na kursie, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych (lekarze) oraz zaświadczenie o ukończeniu Kursu.
 3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Kursu.

 

TERMIN I MIEJSCE

Rozpoczęcie: 06/06/2023 10:00

Zakończenie: 10/08/2023 18:00

Warszawa, Polska - dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym czasie

Strona wydarzenia: Holimedica.pl

ORGANIZATOR

HOLIMEDICA Sp.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

ul. Komisji Edukacji Narodowej 103/U3, 02-722 Warszawa

info@holimedica.pl

tel. 733992512