mgr Jagoda Łukowiak

Jagoda Łukowiak – magister logopedii

Jestem absolwentką studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych na kierunku Rehabilitacja zaburzeń głosu na Uniwersytecie Łódzkim.

Zajmuję się diagnostyką i terapią czynnościowych zaburzeń narządu żucia (zaburzeń miofunkcjonalnych). Ponadto interesuję się zaburzeniami mowy i połykania u pacjentów neurologicznych, zaburzeniami głosu oraz terapią głosów zastępczych u pacjentów po laryngektomii całkowitej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM, poradni foniatrycznej w Centrum Zdrowia Dziecka, zakładzie rehabilitacji Narodowego Instytutu Onkologii oraz na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.

Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Z pasją działam również naukowo, publikując artykuły oraz biorąc czynny udział w konferencjach.