• Cel: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny stawu skroniowo-żuchwowego. Program szkolenia: podstawy anatomiczne i biomechaniczne stawu skroniowo-żuchwowego koncepcja relacji […]

    Czytaj dalej
  • Czytaj dalej
  • Czytaj dalej
  • Cel: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zaburzeń czaszkowo-kręgosłupowych u osób dorosłych i u dzieci. Zapoznanie się z podstawowymi […]

    Czytaj dalej