Niniejszym pragniemy poinformować iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Administratorem Danych Osobowych jest :  HOLIMEDICA sp. S.C. Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Warszawa, KEN 103/U3 Warszawa

 

Punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować  w sprawach ochrony swoich danych osobowych email : info@holimedica.pl lub telefonicznie pod numer :785992512

 

 1. Pana / Pani dane pozyskujemy podczas zapisywania się przez Ciebie na szkolenie  i będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe  z następujących kategorii :
 • Podstawowe dane identyfikacyjne : imię i nazwisko, NIP, adres , – w celu wystawienia faktury / rachunku i dane te udostępnimy księgowym w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych,
 1. Dane zawodowe – prawo wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty
 • telefon, e-mail – w celu kontaktowania się z Tobą w zakresie  szkolenia które wybrałeś
 1. Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom ani poza teren – Polski / UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Pana/Pani dane pozyskane w celu wykonania umowy o szkolenie przechowujemy przez okres 5 lat. W sytuacji gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych  dane Twoje będziemy przechowywać do czasu odwołania zgody.
 3. Panu / Pani przysługują prawa :
 • Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
 • Prawo dostępu do swoich danych
 • Do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby
 • O planowanej zmianie celu przetwarzania ,
 • Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ;

 

5.W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, – Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.

6.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do  organu nadzorczego

7.Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym , edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna .

8.HOLIMEDICA nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania , udostępniania,nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkoleń i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi i uczestnik nie może nimi rozporządzać.

8.Zapoznałam/łem się z informacją  o przetwarzaniu i moich prawach.