Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta chce zorientować się, jak funkcjonuje cały organizm pacjenta. Z tego powodu wywiad jest obszerny i obejmuje zarówno obszary ciała, w których pacjent zgłasza objawy, jak również dopytuje o inne objawy w pozostałych częściach ciała. Po przeprowadzeniu wywiadu fizjoterapeuta przeprowadza badanie postawy oraz badanie manualne. W tym celu pacjent rozbiera się do bielizny. Jeśli pacjent jest skierowany przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego lub logopedycznego, wykonujemy dokumentację fotograficzną: postawy jak i pracy układu stomatognatycznego. Po przeprowadzonym badaniu podejmowana jest odpowiednia terapia oraz zlecane ćwiczenia do domu.

Jeśli pacjent jest kierowany na terapię cranio-sacralną, wtedy po zebraniu wywiadu fizjoterapeuta decyduje czy wykonać badanie postawy czy nie, nie jest ona niezbędna do przeprowadzenia zabiegu. Zabieg terapii cranio-sacralnej jest wykonywany przez ubranie. Jako fizjoterapeuci z zasady wykonujemy badanie postawy, jednakże często na pierwszej wizycie decydujemy o poświęceniu większej ilości czasu na sam zabieg terapii cranio-sacralnej.