Damian Kapturski

Przyjmuje w:

  • Franciszka Marii Lanciego 16/193, 02-792 Warszawa

Damian Kapturski D.O., MScPT, IPNFA Instructor

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004, broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje: uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej, zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA. Dyplomowany osteopata, absolwent Flanders International College of Osteopathy (FICO). Obecnie asystent Mazowieckiej Uczelni Medycznej na kierunku Osteopatii. Prowadzi blog poświęcony terapii pacjentów (TerapiaFunkcjonalna.pl), autor książki “Zespół ogona końskiego”.

Doświadczenie instruktora w pracy z metodą PNF:

Odbył dziewięciomiesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo oraz brał udział w licznych szkoleniach tematycznych. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, a także dzięki zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce, po złożeniu w 2008 roku egzaminu w Radolfcell, uzyskał certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Od 2015 roku jest instruktorem szkoleń podstawowych koncepcji PNF, prowadzonych pod patronatem International PNF Association.