Program BOC System - program 2021 Warszawa, Polska

14-15.06.2021 - moduł I (Initial)

16-17 .06.2021 - moduł II (Intermediate)

18-19.06.2021 - moduł III (Advance)

Dzień 1

 • Anatomia i biomechanika. Norma i okluzja funkcjonalna. Occlusal form and function. Relacja żuchwa-szczęka. Artykulator. Diagnostyka. Wstępny plan leczenia.
 • Planowanie leczenia w oparciu o relację trójcentryczną
 • Odmienne spojrzenia ortodonty, chirurga szczękowo-twarzowego oraz protetyka

Dzień 2

 • Prawidłowa diagnostyka obrazowa: czaszkowo-kręgosłupowa i protokoły dla stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Diagnostyka: zebranie informacji.
 • Parametry zdjęć klinicznych oraz radiologicznych. Kliniczne obserwacje symetrii i asymetrii twarzy.
 • Multidyscyplinarna trójcentryczna stabilizacja.
 • Połączone leczenie wstępne fizjoterapeuty i dentysty. Interdyscyplinarna komunikacja a praca samodzielna. Przykłady kliniczne.
 • Różnice diagnostyczne. Przykłady kliniczne od prostych do złożonych.
 • Jak określić przyczyny problemu pacjenta: okluzyjne, czaszkowo-kręgosłupowe, posturalne lub mieszane.

Dzień 3

 • Pierwsze spotkanie. Kluczowe zagadnienia: historia pacjenta, tło kliniczne, objawy, modele artykulacyjne, protokoły obrazowe TIO ((Tricentric Interocclusal Orthesis )
 • Analiza mięśniowa: obserwacje kliniczne nad i podżuchwowe
 • Synowialny staw skroniowo-żuchwowy. Mapa bólu wg. prof. Mariano Rocabado.
 • Ocena funkcjonalna stawu skroniowo-żuchwowego (Relacja 4:1)

Dzień 4

 • Rejestracja zwarcia i modele artykulacyjne. Ocena szyn uczestników.
 • Diagnostyka obrazowa – przykłady kliniczne patologii i dysfunkcji
 • Analiza każdego uczestnika: modele, protokół CBCT, wstępny plan leczenia

Dzień 5 

 • Ogólna trójcentryczna orteza interokluzyjna. Projektowanie i rozwój zgodnie z kliniczną i obrazową diagnostyką obrazową oraz postępem leczenia.
 • TIO: Tricentric Interocclucal Orthesis
 • Wymiar pionowy
 • Parametry czaszkowo-kręgowe i czaszkowo-żuchwowe dla bezpiecznego i biologicznego postępowania klinicznego.
 • Formowanie i normalizacja funkcjonalna: Zdjęcia kliniczne, plan estetyczny, funkcjonalna okluzja

Dzień 6 

 • Przypadki chirurgiczne leczone niechirurgicznie. II klasa szkieletowa. Dr. Roberto Gutiérrez
 • OMT / szyna / plan leczenia. Czaszkowo-kręgosłupowa normalizacja. Przykłady kliniczne. Współpraca protetyczno-ortodontyczna.Dr. Roberto Gutiérrez
 • Zarządzanie tkankami miękkimi. Dr. Roberto Gutiérrez. Dr. Fernanda Gutiérrez
 • Podsumowanie i dyskusja.

Koszt udziału w Module I (Initial): od 2000zł, limit miejsc 40 osób

Koszt udziału w całości: teoria + praktyka, limit 15 osób (Moduł I-III) : 20000 PLN + ok. 600zł CBCT (Protokół Rocabado)