HOLIMEDICA

fizjoterapia stomatologiczna

“Towarzyszymy pacjentowi w powrocie do równowagi.”

Łukasz Kaczmarek, PT, CST-D Współpraściciel HOLIMEDICA

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy zespołem fizjoterapeutycznym specjalizującym się w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Jesteśmy praktykami. Prowadzimy codziennie fizjoterapię zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Nasza praca jest oparta na międzynarodowych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych, w szczególności na filozofii tzw. koncepcie trójcentrycznej stabilności opracowanej przez prof. Mariano Rocabado. od 2018 roku mamy zaszczyt organizować szkolenia prof. Rocabado i jesteśmy oficjalną Satelitą Instytutu w Polsce.  

CO ROBIMY

Prowadzimy fizjoterapię pacjentów kierowanych przez stomatologów, ortodontów, logopedów, chirurgów szczękowo-twarzowych, okulistów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się leczeniem różnych problemów zdrowotnych w obrębie głowy i szyi. 

Od 2013 roku prowadzimy szkolenia z tego zakresu, opierając się na naszym codziennym doświadczeniu , a także sami szkolimy się w Polsce i za granicą. Nasza praca oparta jest w wielu obszarach o superwizję. 

Posiadamy certyfikat

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00024/2019