Centrum Rehabilitacji HOLIMEDICA to zespół terapeutów zajmujących się leczeniem i profilaktyką dolegliwości bólowych i  fizjoterapią w ortopedii  ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń czaszkowo-kręgosłupowych i czaszkowo-żuchwowych. Nadzór merytoryczny nad pracą zespołu prowadzi Beata Kaczmarek i Łukasz Kaczmarek.

Od 2019 roku jesteśmy oficjalną satelitą Instituto Rocabado organizując szkolenia prof. Mariano Rocabado i jego zespołu w Polsce. Profesor jest nieocenionym autorytetem w zakresie diagnostyki i leczenia stawu skroniowo-żuchwowego na całym świecie.

Naszym celem jest zadbanie o utrzymanie najwyższych standardów w leczeniu pacjentów stomatologicznych, ortodontycznych i logopedycznych.