• MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 10/2018 “Wykorzystanie Terapii CranioSacralnej Upledgera w planowaniu leczenia stomatologicznego i ortodontycznego” – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 3/2018 – Stres w ciele stomatologa – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 2/2018 – Przeciążenia i autoterapia odcinka piersiowego kręgosłupa w pracy stomatologa – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 1/2018 – Profilaktyka przeciążeń odcinka szyjnego kręgosłupa w pracy stomatologa – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 12/2017  – Profilaktyka przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa w pracy stomatologa – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 11/2017  – Autoterapia stawu -skroniowo-żuchwowego – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 10/2017  – Autoterapia stawu skroniowo-żuchwowego – czytaj artykuł
 • MAGAZYN STOMATOLOGICZNY NR 9/2017  „Zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego. Dysfunkcje globalne i lokalne w narządzie ruchu” – czytaj artykuł
 • MAGAZYN GÓRY 3/2017 “Automasaż w profilaktyce stresu – nogi”, autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR TATRZAŃSKI 1 (256) 2017 “Stopa”, autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 2/2017 – artykuł p.t. „Miednica wspinaczki” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 1/2017 – artykuł p.t. „Zdrowy stres w górach cz.1″ autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY WYDANIE SPECJALNE (NUMER TATRZAŃSKI) NR 1/2016 – artykuł p.t. „Taśma rehabilitacyjna” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 3/2016 – artykuł p.t. „Ręka” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 2/2016 – artykuł p.t. „Stres” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 1/2016 – artykuł p.t. „Zestaw Treningowy Roller” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY WYDANIE SPECJALNE (NUMER ZIMOWY) NR 2/2015 – artykuł p.t. „Zestaw Treningowy NR 2. Przygotowanie do sezonu zimowego” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 4/2015 – artykuł p.t. „Łatwe – trudne ćwiczenia. Z Adamem Pustelnikiem rozmawiają Beata i Łukasz Kaczmarek” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek, Adam Pustelnik
 • MAGAZYN GÓRY NR 3/2015 – artykuł p.t. „Kręgosłup piersiowy” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 2/2015 – artykuł p.t. „Bóle odcinka szyjnego” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 1/2015 – artykuł p.t. „Stretching” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY WYDANIE SPECJALNE (NUMER ZIMOWY) NR 2/2014 – artykuł p.t. „Profilaktyka kontuzji narciarskich” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 4/2014 – artykuł p.t. „Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 3/2014 – artykuł p.t. „Łokieć wspinacza” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 2/2014 – artykuł p.t. „Bark wspinacza” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek
 • MAGAZYN GÓRY NR 1/2014 – artykuł p.t. „Trening funkcjonalny” autorzy: Beata i Łukasz Kaczmarek